NỘI SOI GHÉP SỤN XƯƠNG TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SỤN KHỚP TRONG THOÁI HÓA KHỚP GỐI

NỘI SOI GHÉP SỤN XƯƠNG TỰ THÂN ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG SỤN KHỚP TRONG THOÁI HÓA KHỚP GỐI Giới thiệu Sụn khớp gối bao gồm phần sụn bọc lại ở đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chày và mặt sau xương bánh chè. Bình thường s...

Nẹp gối

Nẹp gối để hỗ trợ cho gối bị đau hoặc tổn thương. Nhiều người dùng nẹp gối để phòng ngừa chấn thương gối khi chơi thể thao. Nẹp làm từ hợp chất kim loại, bọt biển, nhựa, chất kim loại dẻo và nẹp dính. Chúng có nhiều kí...