THAY CHỎM LƯỠNG CỰC VÀ KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG MẤU CHUYỂN ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN KHÔNG VỮNG TRÊN BÊNH NHÂN LỚN TUỔI

  Tóm tắt Mục tiêu : Gãy liên mấu chuyển (LMC) xương đùi không vững ở người lớn tuổi còn là vấn đề khó khăn trong quyết định điều trị phẫu thuật so với gãy cổ xương đùi và gãy vững LMC. Phẫu thuật này giúp bệnh nhân xoay tr...