Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình

Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh Viện Đại Học Y Dược được thành lập dựa trên Phân khoa cơ xương khớp được từ năm 2007 với ba chức năng chính là điều trị các bệnh lý về chấn thương, chấn thương thể dục thể thao và chỉnh h...