Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình Bệnh Viện Đại Học Y Dược được thành lập dựa trên Phân khoa cơ xương khớp được từ năm 2007 với ba chức năng chính là điều trị các bệnh lý về chấn thương, chấn thương thể dục thể thao và chỉnh hình. Tiếp nhận và nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất của thế giới và khu vực nhằm điều trị tốt nhất bệnh nhân, đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật điều trị tiên tiến cho các bệnh viện khác trong cả nước và khu vực. Chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ với các đồng nghiệp cũng như với người bệnh về kiến thức y học trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cũng như nhận được sự đóng góp ý kiến trong lĩnh vực điều trị, đào tạo và nghiên cứu để ngày càng phát triển hơn.