KHOA CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH 

BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HCM 

215 Hồng Bàng, P11, Q.5, TPHCM

Điện thoại: (028) 39525800 – 39525801

Fax: (84.28) 39506126

Email:

PGS. Ts. Bs Bùi Hồng Thiên Khanh  – BS TRƯỜNG KHOA

Email: khanhbui1969@yahoo.com

Ths .Bs Nguyễn Thành Nhân

Email: nhan.nt2@umc.edu.vn

Ths.BS Trần Nguyễn Phương

Email: phuong.tn@umc.edu.vn

Ths.Bs Lê Tường Viễn

Email: vien.lt@umc.edu.vn

Ths.Bs Dương Đình Triết

Email: triet.dd@umc.edu.vn

Bs: Mai Thanh Việt

Email: viet.mt@umc.edu.vn

Bs: Huỳnh Phương Nguyệt Anh

Email:  anh.hpn@umc.edu.vn

Bs Nguyễn Phúc Thịnh

Email: thinh.np@umc.edu.vn

Bs Nguyễn Ngọc Thôi

Email: thoi.nn@umc.edu.vn

BS Hoàng Nguyễn Anh Tuấn

Email :  tuan.hna@umc.edu.vn

Kỹ thuật viên bột:

KTV Nguyễn Văn Hậu

Email : hau.nv1@umc.edu.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *