Vận chuyển cấp cứu

Đội xe vận chuyển cấp cứu với chức năng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân 24/7 trong mọi trường hợp như:   – Cấp cứu ngoại viện – Cấp cứu hàng loạt – Cấp cứu thảm họa – Khám bệnh cấp cứu tại nhà, chuyển viện, vận chuyển người bệnh từ Bệnh viện Đại học […]

View Details