Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Điện thoại: (028) 54051515 – (028) 39525115.

.