Đội xe vận chuyển cấp cứu với chức năng vận chuyển cấp cứu bệnh nhân 24/7 trong mọi trường hợp như:

  – Cấp cứu ngoại viện
– Cấp cứu hàng loạt
– Cấp cứu thảm họa
– Khám bệnh cấp cứu tại nhà, chuyển viện, vận chuyển người bệnh từ Bệnh viện Đại học Y Dược về nhà.
Nhằm mang lại sự an toàn cho người bệnh và đảm bảo cho quy trình chuyển viện cấp cứu, các xe cấp cứu được trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ cho bệnh nhân như bình oxy, máy thở, máy hút đàm, băng ca, cán xúc, túi cấp cứu (bộ đặt nội khí quản, bóng Ambu, các loại thuốc dùng cho cấp cứu, dụng cụ y tế…)