Trật khớp cùng đòn – Bệnh lý thường bị bỏ quên.

Khớp cùng đòn được giữ vững bởi ba hệ thống phức hợp dây chằng: dây chằng nón, dây chằng thang và dây chằng cùng đòn (là sự dầy lên của bao khớp trước trên). Dây chằng nón và dây  chằng thang có vị trí bám, hướng bám và chi...